Cięcie laserem?

Aby mógł powstać finalny artykuł wytworzony z pewnego materiału, ten materiał musi zostać uprzednio poddany obróbce. Jednym ze sposobów obróbki jest cięcie – natomiast nowoczesna technika zapewnia nam parę technik zrobienia tejże czynności, stosując do tego sposoby techniczne, strumień wody lub gaz (w tym wypadku na przykład tlen).

Na czym polega cięcie laserem?

Wiązka promieniowania laserowego charakteryzuje się spośród pozostałych przede wszystkim tym, iż okazuje się spójnością w przestrzeni oraz w czasie, i również gwarantuje skupienie ogromnej ilości energii na niewielkim obszarze. Te cechy są stosowane przy cięciu laserem, jakie jest jednym z najbardziej innowacyjnych, wydajnych oraz szybkich form wykonania obróbki tego rodzaju na wielu rozmaitych materiałach – zarówno metalicznych, jak również niemetalicznych. Generalizując temat, zwykle dokonuje się tego przez łączenie trzech elementów, którymi są spalanie, sublimacja oraz topienie materiału. We współzależności od obrabianego materiału, stosuje się różnorodne rodzaje cięcia laserowego. Pośród nich można rozpoznać:

  • cięcie przez odparowanie – gdzie obrabiany materiał poddaje się odparowaniu w gazie neutralnym,
  • cięcie przez topienie oraz wydmuchiwanie – gdzie materiał podlega stopieniu, i potem stopiona część jest wydmuchiwana przez gaz,
  • cięcie przez wypalenie – gdzie materiał podlega paleniu przez strumień tlenowy lub mieszaniny z tlenem,
  • tworzenie cieplnych rozwarstwień – gdzie materiał jest formowany przez pękanie.

Tak wykonane procedury gwarantują znakomitą jakość finalnego artykułu – jaki wyróżnia się tym, iż nie potrzebuje dalszej obróbki, ponieważ jego krawędzie są odpowiednio równe oraz czyste.

Zalety cięcia laserowego

Do podstawowych atutów technologii cięcia metali laserem należą:

  1. Ogromna szybkość produkcji – cięcie laserem odbywa się szybciej aniżeli w wypadku pozostałych metoda cięcia. Przeważnie wycięte elementy nie potrzebują dalszej obróbki, np. szlifowania krawędzi, mogą być od razu po wyjęciu umieszczone w maszynie czy zastosowane w odmienny sposób
  2. Brak zniszczenia tworzywa – wiązka lasera jest niezwykle mała oraz dokładnie wymierzona w danych obszar, a więc nie ma zagrożenia, iż w efekcie wzrostu temperatury zmieni się forma ciętego materiału na większej przestrzeni, laser wpływa tylko na powierzchnie, na jaką bezpośrednio pada
  3. Optymalne zastosowanie tworzywa – laser tnie metal niezwykle dokładnie, przy właściwym zaplanowaniu ścieżki cięcia możliwe jest duże obniżenie ilości tworzywa niezbędnego do osiągnięcia pewnej ilości elementów
  4. Brak wykorzystania głowicy tnącej – głowica lasera nie mi fizycznego kontaktu z ciętym materiałem, a więc nie zużywa się. Pozwoli to zmniejszyć koszty obsługi urządzenia.